.art. VS .scie. student"

Perbezaan Umum

Secara umumnya, bila memperkatakan tentang budak 'sciences', ia melibatkan para pelajar bagi jurusan tersebut;

* Medics. Dentistry, Pharmacy
* Engineering ( Mechanical, Electrical,etc)
* Dan lain-lain

Dan budak 'arts' adalah mereka yang mengambil jurusan tersebut;

* Accounting, economics, bisnes etc
* Law,
* Dan lain-lain
for sciences student , this pics meant black and white. but for 'arts' student, this pics will need 2,3 pages to explain... XD

Perbezaan dari sudut pemikiran

PerbeZAan PeMikiran:
sci' student : fakta dan konkrit.persoalkan hukum dan kejadian alam.

art.student.:m'persoalkan falsafah dan pemikiran.logik.

sci.stud.:fakta x akn berubah malah akan b'tambh dr semasa ke semasa.

art.stud.: fleksibel.dan.b'fikir.cara buat k'putusan.sesuatu yg d'tetapkan dhulu berubah m'gikut p'alihan zaman.

**byk pemimpin negara b'fikiran .arts. drpd .sci. ini kerana mereka selalu m'mikirkan masalah negara. Menyelesaikan masalah negara kadangkala x perlu fakta sains.

konklusinya,

.baik. .std'sci. or. art'. .dua2. .ada. .istimewa. .dan. .saling. .memerlukan.